Skoči na glavno vsebino

Erasmus+ projekt E.C.O. S.T.E.P.S.

S pričetkom meseca avgusta je naša osnovna šola uradno pričela z izvajanjem Erasmus+ projekta v okviru akcije KA122-SCH. Šola je, za namen izvedbe projekta mobilnosti Educators Changing their Outlook while Seeking Technological and Ecological Pedagogies and Strategies (E.C.O. S.T.E.P.S.)  ̶  Učitelji spreminjajo svoj pogled med iskanjem pedagogik in strategij na področju tehnologije in ekologije (EKO KORAKI), s strani Evropske unije prejela 54.510,80€.

S projektom želimo opolnomočiti učitelje in učence na področju digitalizacije in trajnostnega razvoja ter ekologije. Odločili smo se izpopolniti svoje znanje in nadgraditi naše kompetence.

Z izvajanjem projekta mobilnosti želimo doseči naslednje cilje:

  • Učenci znajo kritično ovrednotiti informacije, analogno razmišljati ter smiselno in varno uporabljati digitalno tehnologijo za namen širjenja svojega znanja ter razvijanja digitalnih kompetenc.
  • Učitelji se bodo, z namenom razvoja svojih in učenčevih digitalnih kompetenc, udeležili usposabljanj in hospitacij, ki bodo razširila njihovo znanje iz področja poučevanja skozi uporabo tehnologije.
  • Učitelji bodo, s pomočjo novih izkušenj iz strukturiranih tečajev, vpeljevali nove (trajnostne) prakse, ki bodo učencem koristile, ko se bodo soočali z izzivi vsakdana na področju ekologije.
  • Učitelji bodo v okviru projekta iskali nove primere dobre prakse uspešnega medpredmetnega povezovanja, po katerih se bodo lahko zgledovali med pripravo gozdne učne poti za učence.

Predvidene mobilnosti obsegajo obisk španske šole s skupino učencev, ki je projektna partnerica našega mednarodnega eTwinning projekta Joining Art and Knowledge to get Acquainted with other Cultures (J. A. K. A. C.). Učenci bodo na gostujoči šoli, preko aktivnega sodelovanja pri pouku, razvijali svoje digitalne kompetence.

Učitelji se bomo udeležili sledenja na delovnem mestu (»senčenja«) v tujini ter strukturiranih tečajev iz področja ekologije in digitalizacije. Usposabljanje učiteljev v okviru projekta nam omogoča, da učencem zagotovimo kakovostno izobraževanje in uspešno doseganje učnih ciljev. Skozi udeležbo strukturiranih tečajev bomo učitelji spremljali najnovejše raziskave in trende na našem predmetnem področju. Tako bomo svojim učencem lahko posredovali najnatančnejše in najnovejše informacije ter zagotovili, da bodo naše metode poučevanja posodobljene, nadgrajene, učinkovite in ustrezne.

Želimo si sprememb, za svetlejšo prihodnost naših učencev.

Nina Srejš Pojbič, koordinatorica projekta